«

»

Πλούσιο έχει χαρακτηριστεί το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στο Royal Πάτρα

Δείτε το πρόγραμμα όπως παρουσιάζεται στην κεντρική είσοδο του ROYAL της Πάτρας