«

»

Τα βίντεο με τον κόσμο που κλονίζεται , απο την φωνή του Γιώργου Βελισσάρη στο Τζάϊλο 2015

Απίστευτος ο Γιώργος Βελισσάρης στο Τζάϊλο Αχαϊας . Δείτε τα παρακάτω βίντεο όπως κατέγραψε το flashstars.gr
Γιώργος Βελισσάρης – φασαρία – Τζάϊλο 2015 (Giorgos Velissaris) – Κέντρο Λαμανίκας

Γιώργος Βελισσάρης – καγκέλια – Τζάϊλο 2015 (Giorgos Velissaris) – Κέντρο Λαμανίκας

Γιώργος Βελισσάρης – SCANIA – Τζάϊλο 2015 (Giorgos Velissaris) – Κέντρο Λαμανίκας

Γιώργος Βελισσάρης – παραπονιάρα μου – Τζάϊλο 2015 (Giorgos Velissaris) – Κέντρο Λαμανίκας

Γιώργος Βελισσάρης – παραπατάμε – Τζάϊλο 2015 (Giorgos Velissaris) – Κέντρο Λαμανίκας

Γιώργος Βελισσάρης – Γιώτα Γρίβα – καγκέλια – Τζάϊλο 2015 (Giorgos Velissaris) – Κέντρο Λαμανίκας

Γιώργος Βελισσάρης – χαράματα – Τζάϊλο 2015 (Giorgos Velissaris) – Κέντρο Λαμανίκας

Γιώργος Βελισσάρης – Σε παρακαλώ – Τζάϊλο 2015 (Giorgos Velissaris) – Κέντρο Λαμανίκας
————-

————-