«

»

Με αυτή την στολή κατεβαίνει πολιτιστικός σύλλογος σε καρναβάλι

Περιβαντολλογικά επιμένει ο Σύλλογος Αλισσαίων «Πείρος» στο καρναβάλι. «Οι Μεταλλαγμένοι» είναι το φετινό πλήρωμα με σκοπό να «ξυπνήσει» περιβαντολλογικές συνειδήσεις…

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6970027855, 6972247211, 6988234170.