«

»

Σήμερα : Η 6η γιορτή προϊόντων στο Πετρωτό με δημοτικό σχήμα

Αυτή είναι όπως ήδη έχουμε πει εδώ και πολλές φορές, η εκδήλωση του Πετρωτού , η οποία ειναι μια από τις πιο οργανωμένες και εκεί οφείλεται η επιτυχία της . Όλα είναι έτοιμα και αναμένουμε τα αποτελέσματα .

Σήμερα το μεγΛο γλέντι .