«

»

Αναζητούνται άτομα με ειδικότητες ηλεκτρολόγος και μηχανικός αυτοκινήτων.

Σε ενίσχυση του έμπειρου δυναμικού προσωπικού , προβαίνει “συνεργείο αυτοκινήτων” .

Αναζητά άτομα με εμπειρία και με ειδικότητες ηλεκτρολόγος και μηχανικός αυτοκινήτων.

Καλύπτονται όλα τα νόμιμα και εργασιακά δικαιώματα .

Επιθυμητά γίνονται τα άτομα που έχουν προϋπηρεσία

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Κ. Γιωργος 6974317880

Περιοχή Πάτρα