«

»

Αυτό είναι το βίντεο απο την εμφάνιση Πατρινής ορχήστρας στο Ελλάδα έχεις Ταλέντο (Εν Χορδώ)